Sahra Postası, silahlı kuvvetlere hizmet veren askeri posta sistemidir. Geçmişte, daha çok seferberlik ve savaş dönemlerinde gündeme gelmişse de, günümüzde ülkeleri dışında asker bulunduran devletler için hâlâ kapsamlı biçimde verilen bir hizmeti ifade eder. Cephedeki asker için sahra postası, onun ailesi ve yakın çevresiyle, kısacası sevdikleriyle bağının sürekliliğini sağlayan araçtır. Bu nedenle, düzgün çalışan sahra postasının savaşın çok önemli bir gereksinmesi olan yüksek moral gücünün sağlanmasında ve devam ettirilmesinde küçümsenmeyecek bir yeri vardır.

Devamını Oku →

I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde savaşan tarafların postayı önde gelen propaganda araçlarından biri olarak seçmiş olmaları ve yüzlerce resimli propaganda kartpostalı çıkarmaları bir rastlantı değildir. Çeşitli propaganda araçları arasında düşük maliyetli fakat en etkili objeler olarak rağbet gördüler; ilginç bir benzetmeyle “fakirlerin rozetleri” olarak da anılan bu  artlar o yıllarda, inançları güçlendirmeye yönelik, istek ve morali en üst düzeyde tutmayı hedefleyen görsel mesajlarıyla propaganda tarihindeki yerlerini aldılar.

Devamını Oku →

2 Ağustos 1914’te ilan edilen genel seferberlik ile birlikte devlet düzeninde yapılan bir seri değişiklik arasında sansürün başlaması da yer alıyordu. 7 Ağustos 1914 tarihli İkdam gazetesinin birinci sayfasına konulan ve “Başkumandanlık Vekâlet-i Celilesi” kaynaklı “Tebligat-ı Resmiye”de 25 Temmuz 1330 tarihinden itibaren nelerin sansür edileceği ana hatlarıyla açıklanmıştı. Bunlar arasında her türlü yazılı yazışma da yer alıyordu. Bundan kısa bir süre sonra 16 sayfa içinde 61 maddeden oluşan “Sansür Talimatnamesi” yayınlandı.

Devamını Oku →

Bu yıl, ilk posta pulumuz olan “Tuğralı” serisinin çıkarılmasının 150. yıldönümüdür. Çağdaş posta sistemine geçişe yönelik bu önemli adımın anısına dergimizde Osmanlı postasının özelliklerini açıklayan bir incelemeye yer vermenin uygun olacağını düşündük. Gelecek sayılarda ise, I. Dünya Savaşı’nın başlamasının 100. yılını anma etkinliklerimiz çerçevesinde, o yıllarda Osmanlı sahra postasının işleyişini, posta yoluyla yapılan propaganda faaliyetlerini ve Çanakkale Savaşı sırasında sahra postasının çalışmasını kapsayan bir yazı dizisini sunuyor olacağız.

Devamını Oku →