OTTOMAN POST OFFICES IN THE GREECE

 

 

Yunanistan Osmanlıdan Bağımsızlığını kazanan ikinci devlettir.1829 yılında bağımsız krallığını ilan etmiştir. Bu bağımsızlık sadece etnik yunanların yaşadığı Güney kısmını kapsamış, Kuzey bölgesi ve adalar Osmanlı yönetiminde kalmıştır.1881 Yılında Tesalya bölgesi Yunanistan’a katılmış fakat 1897 yılındaki “Tesalya savaşları” sonrasında tekrar Osmanlı idaresine geçmiştir.

1908 yılından başlayarak gerek Balkan savaşları gerekse Dünya savaşları sonrasında Yunanistan’ında içinde bulunduğu bir çok Balkan bölgesi Osmanlı yönetiminden ayrılmıştır.

Bu koleksiyonda Şu anda Yunanistan Yönetiminde Bulunan Osmanlı postahanelerine ait nadir veya tek örneği bulunan örnekler Sayın Ziya Ağaoğulları ve Bülent Pabuçcuoğlu tarafından hazırlanan İsfila Osmanlı Damga kataloğu referans alınarak sunulmuştur.

Sunulan örneklerin tamamı zarf, posta kartı, telgraf ve benzeri dokümanlar üzerlerindedir. Pul veya fragman üzerindeki örnekler sunulmamıştır.

Koleksiyonun Orijinali Sayın Kemal Giray’ın izni ile www.Balkanphila.com sitesinden alınmıştır.

Akademi adına : Hakan yılmaz

 

Devamını Oku…